Priser

Priser

Motorattest: 500 kr.

Sygemelding (muligheds- og varighedserklæring): 625 kr.

Pneumokokvaccination: 350 kr.